Dane kontaktowe


Adres
Al.Jana Pawła II 17
44-240 Żory, a także Gliwice - po wcześniejszej rejestracji telefonicznej,
NIP:   6472214846

 

 Klauzula informacyjna RODO
Szanowni Państwo od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119, str. 1)
Wypełnienie formularza wiązać może się z przekazaniem danych Kancelarii. Poniżej zamieszczono informację na temat przetwarzania danych:
1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest : Jacek Klimanek, prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego Verdade Jacek Klimanek, Al. Jana Pawła II 17, 44-240 Żory,
Tel. 501 945 166, adres email: j.klimanek@verdade.eu.
2. Inspektor ochrony danych
Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw prosimy o kontakt z Administratorem.
3. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania. dane osobowe są przetwarzane w celu:
a) udzielania pomocy prawnej,
b) nawiązywania i realizacji umów z Klientem
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Administrator nie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania.

5. Okres przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych
Państwa dane będą przechowywane oraz przetwarzane do czasu udzielenia pomocy prawnej, realizacji zawartych umów bądź zakończenia świadczenia pomocy prawnej.
6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
f. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,
7. Prawo wycofania zgody
Posiadają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody uniemożliwi jednakże realizację umowy.
8. Skarga do organu nadzorczego
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Formularz kontaktowy