Publikacje naukowe


 

Poniżej prezentowane są osiągnięcia radcy prawnego w zakresie dotyczącym publikacji naukowych:

 

- udział radcy prawnego w mogorafii pod red. prof. dr hab. A. Walaszek-Pyzioł,  Interdyscyplinarne problemy nielegalnego poboru energii. Studium prawne; wyd. Beck 2016 , radca prawny jest autorem rozdziału V w części VI na temat wykorzystania sieci elektroenergetycznych do budowy infrastruktury telekomunikacyjnej;

 

-  udział radcy prawnego w publikajci pod red. prof. dr hab. A.Walaszek-Pyzioł i  dr. T. Długosza Nowe typy usług w działalności gospodarczej; wyd. DIFIN 2014, radca prawny jest autorem rozdziału XXI w tej publikacji dotyczącego gwarancji SLA;