Zakres świadczonych usług


Prawnik Jacek Klimanek świadczy pomoc prawną w zakresie:

- prawa cywilnego,

- prawa gospodarczego prywatnego, w tym prawa spółek handlowych, przekształceń podmiotów prawa handlowego,

- publicznego prawa gospodarczego, w szczególności prawa telekomunikacyjnego,

- prawa autorskiego,

- prawa własności przemysłowej,

- prawa upadłościowego,

- prawa administracyjnego,

- prawa podatkowego,

- prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

- prawa zamówień publicznych,

- prawa Unii Europejskiej,

- prawa medycznego, w tym odpowiedzialności za błędy medyczne.

 

W ramach świadczonej pomocy prawnej, prawnik zajmuje się sporządzaniem dla Klientów pism procesowych, opinii prawnych, udzielaniem informacji i porad prawnych (doradztwo prawne), zastępstwem przed sądami, organami wymiaru sprawiedliwości i administracji publicznej.
Rybnik i jego okolice to obszar, na którym kancelaria prawnika Jacka Klimanka realizuje najwięcej zleceń. Zapraszamy zatem klientów z Rybnika, sąsiednich miejscowości i z całego województwa śląskiego.